Tangrruaralria Ugnaraq

Tawa-llu-gguq un' ugnaraq…

Ak'a-m ugnaraq.

Ayalria.

Pekluni.

Tawa-i-ll' ayainanermini

napameng ing'umeng

tekicartulliniuq.

Tekicamiu taw

civugtaarviklia

pagaavet

napaq tauna.

Napaq tauna

teguluku.

Iqutellinia.

Ucuqluni ellmineng

"Aal, wangni-ll'

wan' alingnaqvagg!"

Ayagluni imumeng

ayaagaqerluni-gguq

kingyaraa maaten

imna napaq

iqutellni

taperrnaam augn'

angucalaa.

"Cat makut

piukuyuteqatartatnga?"

Piyainanermini tawamt'-ll'..

tawa-m

nen'nekevruartupaarrlugmun

mat'umun tekitelliniuq.

Tekicamiu-am taw

civugtaarvikraarluku

pagna…

teguluku iqutellinia.

A, ucuqluni-m taw ell-,

ellmineng:

"Alingnaqvagg wangni!"

Ayaagaqerluni kingyaqertuq:

Ev'paarrluk augna.

"Ciin makut cat

piuruyutaqatnga?!"

Ayainanermini

imarpigmun mat'umun

kanaryartulliniuq.

 

Ugg'-, naken…

akul-, akul-, akulnguyaan

nalliikun…

tekicamiu taw

caciqwaurtuq…

"A, qaill' atak wii

pilii?

alukuma-llu?

Nalukuma-gguq wanigg'

qeckuma

meq peksaggngaitaqa?"

Uqlilliniuq.

Aal, qa-

atraarrluni

qeceglun' unavet

pilrii

meq peksaggluku

taw tuc'ami…

Naluktararallinii

kiitawani-gguq

melquni mecing'ngata

kic'ukaanguq

Kiitawani taw

civungqauranguq

tutniara-,

tutniareluni-llu.

Tawa tut'eqtararalliniluni.

Mayuqtarareluni.

mayuami tawa-m

qanertuq…

"A, engulerququma-gguq

wanigg' meq palarrngaituq?

Peksageskumku?"

Engulerqulriim-gguq taw

cillallungkili mermeng!

Maaten-am-gguq taw

ayaagaqerluni

kingyaqaraa

tauna qecellni,

imarpiutni:

nanvarraraag ugg'un

akulnguyaragnegun

qer'alliuq!

"A, ciin makut cat

piuruyutaqatnga?!

A, tawaten taw

taqlii.

Cat makut

piunrilengremeng

piuruyutelliniatnga."

Ak'a-m taw

iqukliarrluni.