Tawa-llu-gguq un'

Qup'anaraurluq…

Cillutaalria

ingrim qacarnerakun…

Kan'a-gguq-gga

nanvaq

ketiini…

Mayurtuq.

"Qup'ana, Qup'ana…

mayurau man'a cuayaa.

Ingriim cayangaku--n

Kaa la cii, Kalac'i-rrii

Ci-irr-cillnga-rra

Cirr-cillng

Atellng atellng atellnga

Yarr-arr-arraa

Nunaniqvakar!"

"Waq'a? Wii-qa

piatnga?

"A, wii pinrillitnga

tarut amllertut

awatemni

A, nunakiliunga

cali piciqua."

Mayurtuq-am…

"Qup'ana, Qup'ana,

mayurau man'a cuayaa,

ingriim cayangaku--n,

kaa, lacii, kalac'ii-rrii,

cii-irr-cillnga-rraa

ciirr-cillng

atellng atellnga

yarr-arr-arr

nunaniqvakarr!"

"Waq'a?

wii-qa

piaqaatnga?

A, ataki wii

uitemssuagarlua

piqerlii…"

Qelemluni-m

pilliaquq.

Uitemssuugarluni

mayurtuq.

"Qup'ana, Qup'ana,

mayurau man'a cuayaa,

ingriim cayangaku--n

kaa-lac'ii, kalac'ii-rrii

cii-irr-cillnga-rraa

cirr-cillng

atellng atellnga

yarr-arraa

nunaniqvakarta!

 

"Tangrramken, tangrramken!

Qucuniksagaam cunagg'

taw piaqekiinga!

A, kina,

ivarutkaitua taw

taw ivarutellruarerpeneng

akinassugaqernaumken.

Nanvam kat'um

Qup'ana--rtaqa"